müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀅꀉꀃꀆ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀅꀉꀃꀅ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 600+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀅꀉꀃꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 500+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀅꀉꀃꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 500+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀅꀉꀃꀂ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 400+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀃꀀꀈꀆꀃꀀꀉꀅꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 1000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀃꀆꀅꀆꀆꀄꀂꀄꀃ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 4000+ )

müvəqqəti telefon nömrəsi Birləşmiş Krallıq

+ꀄꀄ ꀇꀄꀂꀁꀈꀁꀅꀇꀆꀄ

( ÜMUMİ OLARAQ QƏBUL EDİLMİŞ MESAJLAR. 3000+ )


Loading